news

Rozpoczęła się największa inwestycja w historii gminy Trzebiatów

W inauguracji inwestycji udział wziął m.in. Kazimierz Plocke – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Mićko – wicewojewoda zachodniopomorski, Anna Mieczkowska – wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a także Poseł na Sejm Konstanty Oświęcimski oraz przedstawiciele samorządu lokalnego i Urzędu Morskiego w Szczecinie.

– Rozpoczynamy największą inwestycję w historii gminy. Modernizacja portu rybackiego pozwoli na dalszy rozwój branży rybackiej i zwiększenie potencjału gospodarczego naszego regionu. Dzięki temu wielkiemu projektowi poprawią się warunki bezpieczeństwa w porcie, polepszy się obsługa statków rybackich oraz ograniczone zostanie zanieczyszczenie środowiska morskiego – powiedział burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz.

– Zmodernizowany port nie tylko poprawi warunki pracy rybaków, ale także znacząco wpłynie na atrakcyjność Mrzeżyna jako miejsca odpoczynku mieszkańców regionu oraz turystów z całej Polski – podkreśliła Anna Mieczkowska, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury portowej gminy Trzebiatów, którą zarządza gminna jednostka budżetowa Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno.

– Cieszę się, że środowisko rybaków otoczone jest wielkim kapitałem ludzi, którzy widzą potrzebę wsparcia gospodarki rybackiej. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej na polskim wybrzeżu powstają nowe porty morskie i przystanie rybackie – powiedział Kazimierz Plocke, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja nabrzeży portowych o łącznej długości 429 metrów, które zostaną wyposażone w punkty poboru wody i energii elektrycznej. Dodatkowo wybudowane będą: basen remontowy wraz z budynkiem warsztatowym i slipem do obsługi jednostek rybackich stacjonujących w porcie, budynek Bezpośredniej Sprzedaży Ryb z magazynem, chłodnią i wytwornicą lodu. Oprócz tego kompleksowej modernizacji i przebudowie poddane zostaną drogi, place, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne, sieci wodociągowe oraz wybudowane zostaną punkty zdawania wód zaolejonych i ścieków komunalnych z jednostek rybackich.

W ramach operacji zostanie wybudowany także obiekt administracyjny portu. Budynek będzie wykorzystywany przez Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego i Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno a także organizacje i stowarzyszenia rybackie.

Celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w porcie rybackim Mrzeżyno, warunków postoju, obsługi statków rybackich oraz prowadzenia wyładunków, przechowywania i sprzedaży produktów rybnych pochodzących z połowów morskich i ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego.

Wykonawcą inwestycji jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. z Gdańska, która obecnie realizuje budowę falochronu dla Gazoportu LNG w Świnoujściu oraz Terminal Masowy na terenie Rudoportu w Porcie Morskim Gdańsk. Funkcję inżyniera kontraktu pełnić będzie firma EKO-INVEST S.A. ze Szczecina.

Koszt inwestycji to ponad 40 mln zł. Na realizację inwestycji jednostka budżetowa gminy Trzebiatów – Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 31 mln zł. Termin zakończenia prac pierwszego etapu planowany jest na koniec 2013 roku. Całość inwestycji ukończona będzie w 2014 roku.

Już za kilka dni na stronie Urzędu Miejskiego zostanie uruchomiony specjalny serwis informacyjny poświęcony modernizacji portu rybackiego.

Comments are closed.