Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na Nabrzeżu Szwedzkim w Porcie Gdynia

W dniu 6 czerwca 2013 została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a
Konsorcjum firm z Korporacją Budowlaną Doraco jako liderem oraz spółką ZRHiP UW Service jako partnerem.

Konsorcjum złożyło najtańszą ofertę na przebudowę Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia.

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie zachodniej części nabrzeża, która umożliwi cumowanie statków typu PANAMAX o wymiarach 245m x 34,5m x 12,7m i nośności 63000DWT. W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres prac:

  • Przebudowa konstrukcji hydrotechnicznej na długości 392,4 m z wysunięciem linii cumowniczej na wodę o 1 m;
  • Roboty czerpalne do głębokości 13,5 m ( bez umocnienia dna) – wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża;
  • Umocnienie dna skarp podwodnych;
  • Przebudowa układu kolejowego i nawierzchni drogowych na odcinku 484mb od strony Nabrzeża Duńskiego;
  • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Projekt jest elementem wartego blisko 600 mln zł  programu inwestycyjnego Portu na lata 2013-15, mającego na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej.
Oddanie całej inwestycji do użytkowania planowane jest w 2015 roku.


Artykuł z serwisu Onet Wiadomości Ponad 68 mln zł dla Nabrzeża Szwedzkiego”

Artykuł z serwisu trojmiasto.pl Gdańska firma przebuduje nabrzeże w gdyńskim porcie

 Video ze strony Gospodarka Morska.tv

orly

Doraco Orłem Pomorskim

Korporacja Budowlana Doraco została laureatem plebiscytu „Orzeł Pomorski” .

W dniu 18 czerwca br. nagrodę przyznaną Korporacji Budowlanej Doraco odebrała prezes Zarządu Andżelika Cieślowska, laudację wygłosił Tomasz Kloskowski, prezes Zarządu Port Lotniczy Gdańsk a nagrodę wręczył Wiesław Byczkowski wicemarszałek województwa pomorskiego.

Idea plebiscytu od pierwszej jego edycji jest taka sama: czytelnicy „Magazynu Pomorskiego”, głosując na Orły Pomorskie, wskazują na ludzi najwartościowszych, najszlachetniejszych, wyjątkowych pod każdym względem oraz wybierają firmy – według nich – najlepsze z najlepszych: prężne, z inicjatywą, rozwojowe, dbające o pracowników oraz otoczenie, w którym funkcjonują.

Wśród dotychczasowych laureatów byli m.in.: premier Donald Tusk, prezydent RP i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa, b. metropolita gdański abp. Tadeusz Gocłowski, eurodeputowani Janusz Lewandowski i Jan Kozłowski, prezydenci Trójmiasta i Wejherowa: Paweł Adamowicz, Wojciech Szczurek, Jacek Karnowski oraz Krzysztof Hildebrandt, b. wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk, profesorowie Janusz Rachoń i Jacek Jassem, prezesi zarządów: Grupy LOTOS S.A. Paweł Olechnowicz, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów prof. Wojciech Rybowski, Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk Stanisław Gierszewski, a także: kanclerz Loży BCC Maciej Dobrzyniecki, aktor Mirosław Baka, pianista Waldemar Malicki, zespoły Kombii i Leszcze, kierowca rajdowy Krzysztof Groblewski, gimnastyk Leszek Blanik, lekkoatletka Anna Rogowska oraz firmy: International Paper S.A., Lonza NATA, Grupa Ergo Hestia, Saur Neptun Gdańsk S.A., Gdański Klub Biznesu, Gdański Związek Pracodawców, Gino Rossi S.A.

Statuetka Orła Pomorskiego została wykonana przez gdańską rzeźbiarkę Katarzynę Konieczną.

Pozostałe informacje na stronie Magazynu Pomorskiego