Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na Nabrzeżu Szwedzkim w Porcie Gdynia

W dniu 6 czerwca 2013 została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a
Konsorcjum firm z Korporacją Budowlaną Doraco jako liderem oraz spółką ZRHiP UW Service jako partnerem.

Konsorcjum złożyło najtańszą ofertę na przebudowę Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia.

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie zachodniej części nabrzeża, która umożliwi cumowanie statków typu PANAMAX o wymiarach 245m x 34,5m x 12,7m i nośności 63000DWT. W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres prac:

  • Przebudowa konstrukcji hydrotechnicznej na długości 392,4 m z wysunięciem linii cumowniczej na wodę o 1 m;
  • Roboty czerpalne do głębokości 13,5 m ( bez umocnienia dna) – wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża;
  • Umocnienie dna skarp podwodnych;
  • Przebudowa układu kolejowego i nawierzchni drogowych na odcinku 484mb od strony Nabrzeża Duńskiego;
  • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Projekt jest elementem wartego blisko 600 mln zł  programu inwestycyjnego Portu na lata 2013-15, mającego na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej.
Oddanie całej inwestycji do użytkowania planowane jest w 2015 roku.


Artykuł z serwisu Onet Wiadomości Ponad 68 mln zł dla Nabrzeża Szwedzkiego”

Artykuł z serwisu trojmiasto.pl Gdańska firma przebuduje nabrzeże w gdyńskim porcie

 Video ze strony Gospodarka Morska.tv

Comments are closed.