Print

Nowy kontrakt – budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

30 lipca 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno podpisano umowę na realizację etapu III  polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu INWESTOR –KĘPNO Sp. z o.o. – Tomasza Spychalskiego oraz Pełnomocnika Zarządu Korporacji Budowlanej Doraco Sp. z o.o. – Bogusława Niklasa. Podczas spotkania obecny był również I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Szymon Szczęsny.

Wartość umowy opiewa na kwotę 50 934 632,20 zł. Przewidywany termin realizacji umowy wynosi 13 miesięcy od podpisania umowy.

Przedmiotem Projektu pt. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.1 „Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Schematu 1 „Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie ośmiu gmin województwa wielkopolskiego oraz pięciu gmin województwa dolnośląskiego, poprzez:

  • budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów o mocy przerobowej 39 600 Mg/rok oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Olszowa,
  • budowę punktu przeładunkowego o mocy przerobowej 21 985 Mg/rok oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
  • modernizację systemu selektywnej zbiórki odpadów,
  • rekultywację 7 istniejących składowisk odpadów w Donaborowie, Doruchowie, Mianowicach, Nowej Wsi Książęcej, Smolnej, Stradomi Dolnej i Sycowie o łącznej powierzchni 13,41 ha.
  • realizację programu edukacji ekologicznej.

Więcej na ten temat na stronie ZZO Olszowa

oraz na kanale Youtube iTVSUD

Comments are closed.