PracodawcyRP_logo_polskie_UZUPELNIAJACE

Doraco w gronie Pracodawców RP

Korporacja Budowlana Doraco została przyjęta w poczet członków organizacji Pracodawcy RP.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje 7500 firm: od małych przedsiębiorstw po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 4 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne.

Członkami zwyczajnymi organizacji mogą być związki pracodawców i przedsiębiorców, federacje i inne konfederacje oraz zrzeszenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju lub mający szczególną pozycję gospodarczą.

www.pracodawcyrp.pl

galeria

Doraco sponsoruje galerię plenerową

Od 2 września mieszkańcy Oliwy mogą podziwiać galerię starych pocztówek z motywami parku oliwskiego. Obrazki zostały zawieszone na płocie parku od strony ulicy Opata Rybińskiego, vis a vis Placu Inwalidów Wojennych. Wystawę można oglądać do 27 września 2013. Obrazki pochodzą z kolekcji kartek Wojciecha Stybora.

Zapraszamy do małej podróży w czasie – zobaczcie jak Park Oliwski wyglądał na przełomie XIX i XX wieku.
Sponsorem wystawy jest Korporacja Budowlana Doraco.