20170407_094826

Iluminacje świąteczne ogrodów DORACO nagrodzone!

Z przyjemnością informujemy, iż w konkursie na Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2016 r. i Najlepszą inwestycję oświetleniową 2016 r. Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ za: oświetlenie świąteczne ogrodów DORACO na terenie dawnego Folwarku Saltzmanna przy ulicy Opackiej 12 w Gdańsku Oliwie.

Oto uzasadnienie jury:
Komisja uznała tę inwestycję za wyjątkowo atrakcyjną wizualnie. Osiągnięty klimat świetlny stwarza dobrą przestrzeń do spotkań mieszkańców, sprzyjającą integracji mieszkańców i aktywności fizycznej w sezonie zimowym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że inwestycja ta, dzięki swojemu kolorytowi i rozmachowi, mimo, że zlokalizowana na prywatnej posesji, stała się wizytówką Oliwy.

Głównym organizatorem konkursu, którego podstawowym zadaniem jest nagradzanie i propagowanie najlepszych  rozwiązań oświetleniowych oraz ukazywanie ich jako wzorów godnych naśladowania, był Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.

Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się w dniu 22 marca 2017 r. w Warszawie, podczas Targów Światło 2017.

Comments are closed.