d7x_8126

Doraco przeprowadzi kolejne prace w Porcie Gdańsk

W dniu 17 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Zarządu DORACO podpisali umowę z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk na kolejne roboty budowlane, o wartości ponad 40 mln PLN. Kontrakt obejmuje wykonanie prac, mających na celu przebudowę oraz modernizację nabrzeży: Obrońców Poczty Polskiej i Mew, a w efekcie usprawnienie żeglugi w Porcie Gdańsk.

Działania te są częścią realizowanego przez Port wieloetapowego projektu modernizacji infrastruktury, obejmującego pogłębienie toru wodnego oraz przebudowę nabrzeży w Porcie Wewnętrznym. Całkowita wartość  projektu wynosi ponad 110 mln euro. Środki pochodzą w 85% z funduszy Unii Europejskiej, pozyskanych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Podpisanie dokumentów odbyło się w obecności przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Inwestycja zostanie zrealizowana jako jedno z zadań w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” łącznie na długości ok. 5 km.

Prace budowlane przy Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeżu Mew zakończone będą wraz z końcem 2020 r.

fot. ZMPG. Od lewej: wiceprezes DORACO Karol Zduńczyk, prezes DORACO Andżelika Cieślowska, wiceprezes Portu ds. finansowych Bożena Jankowska, prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke, wiceprezes Portu ds. infrastruktury Marcin Osowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik

 

Comments are closed.