p1100566

Inspirujące przykłady w DORACO

Dzisiaj pytanie brzmi: co zrobicie ze swoim życiem? W jakim kierunku chcecie się rozwijać? Czy chcecie iść na studia, czy rozwijać się zawodowo? Zachęcam was do tego, żebyście realizowali się w swoich pasjach, w tym, co jest waszym przeznaczeniem – mówiła do uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Prezes Andżelika Cieślowska.
W ostatni wtorek w siedzibie DORACO odbyły się zajęcia w ramach programu fundacji Inspirujące Przykłady.

Inspirujące Przykłady to program adresowany do młodzieży w wieku 15–18 lat mający na celu pokazywanie atrakcyjnych przykładów pomorskiej przedsiębiorczości. Celem projektu, który powstał we współpracy z regionalnym biznesem, jest rozwijanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości oraz uświadamianie potrzeby kształtowania cech, które nie tylko są potrzebne przyszłym twórcom firm lub pracownikom, ale także obywatelom. Chodzi o to, by uczniowie nie tylko poznali istniejące możliwości samodzielnego tworzenia miejsc pracy, ale też dostrzegli potrzebę dostosowania się do coraz to nowych wymogów i ciągłego kształcenia.

Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, pod okiem inżynierów z DORACO, mieli za zadanie zbudować konstrukcję obiektu, przy użyciu taśmy, żelek i nitek makaronu spaghetti, która następnie poddana została testom obciążeniowym. Celem zadania było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami konstrukcji, ale także  – z uwagi na niestandardowe materiały budowlane – pobudzenie kreatywności i animację ducha pracy zespołowej. Zwycięska grupa zbudowała konstrukcję, która przetrwała największe obciążenie o wadze 3400 gramów.

Poza częścią warsztatową, pracownicy  wprowadzili uczniów w realia funkcjonowania firmy budowlanej i zapoznali ich z podstawowymi zasadami konstrukcji budowli i specyfiką stosowanych materiałów. Uczniowie wysłuchali również wypowiedzi Prezes Andżeliki Cieślowskiej, która opowiedziała im o swojej drodze zawodowej, a także wskazała, na co warto zwrócić uwagę planując swoją karierę zawodową oraz jakie cechy potencjalnych pracowników, nie tylko te związane z kompetencjami technicznymi, pozwalają odnaleźć się na współczesnym, stale zmieniającym się, rynku pracy.

– Realizujcie się przez poznawanie życia, doświadczenie, zabawę, a nie przez przymus, przez kucie na pamięć – radziła uczniom Prezes Zarządu DORACO.

 

Comments are closed.