nowy budynek instytutu informatyki ug_1 (large)

Podpisanie umowy na rozbudowę Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

W dniu 29 maja 2018 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”. W ramach projektu powstanie nowy budynek Instytutu Informatyki UG. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym została Korporacja Budowlana DORACO. Na realizację projektu Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Wykonawcy – Prezes Zarządu Andżelika Cieślowska oraz Wiceprezes Zarządu  Karol Zduńczyk.

W ramach projektu pt. „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” planowana jest budowa nowego budynku Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem. Będzie on przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3 . Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku będą sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja potrwa 16 miesięcy.

*wizualizacja obiektu: materiały UG

Comments are closed.