2020.02.18_fot. t. urbaniak 019

DORACO z nowym kontraktem w Porcie Gdynia!

Z przyjemnością informujemy, iż wczoraj w Porcie Gdynia, Zarząd DORACO podpisał umowę na realizację kolejnej inwestycji dla tego Inwestora, pn. „Przebudowa Północnej Ostrogi Pilotowej w Porcie Gdynia”.

Przebudowa Ostrogi Północnej ma na celu umożliwienie wejścia do Portu Gdynia dużych jednostek kontenerowych o długości do 400 m. Roboty polegać będą na poszerzeniu wejścia pomiędzy istniejącymi ostrogami do 140 m (obecnie szerokość wynosi 100 m), poprzez wykonanie rozbiórki ok. 43 mb Ostrogi Północnej oraz generalnej przebudowie pozostałego odcinka, tak aby w kolejnym etapie możliwe było wykonanie robót czerpalnych do głębokości -16,0 m.

Zakres prac DORACO, planowanych na 46 tygodni obejmuje :

  • rozbiórkę części konstrukcji Ostrogi Północnej na długości 42,7 m (ok. 600 m 2) od strony Wejścia Pilotowego, skrócenie jej do długości ok. 57,1 m;
  • przebudowę pozostałej części Ostrogi Północnej na długości 57,1 m, w celu dostosowania konstrukcji do głębokości technicznej -16.0 m od strony Wejścia Pilotowego;
  • wykonanie wygaszacza falowania po wschodniej stronie Ostrogi Północnej;
  • wykonanie obudowy brzegu o długości 25 m u nasady Ostrogi Północnej od strony Awanportu;
  • prace elektryczne i sanitarne.

Więcej o inwestycji

Comments are closed.