Raport2020_banner_POBIERZ-720x360-1

Współpraca DORACO i Politechniki Gdańskiej wśród dobrych praktyk 2020 roku

Miło nam poinformować, iż współpraca DORACO z Politechniką Gdańską, obejmująca patronat spółki nad kierunkiem studiów II stopnia „Inżynieria morska i brzegowa” została zawarta w tegorocznej publikacji „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2020”. Jest to 19 wydanie raportu przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowiącego największy w Polsce przegląd firmowych praktyk CSR i zrównoważonego rozwoju. Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk, które zostały zgłoszone przez 225 firm. Kooperacja DORACO i PG została doceniona przez organizatorów rankingu już po raz drugi i sklasyfikowana w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Pełen raport dostępny tutaj

Inżynier budowy
miejsce pracy Szczecin

Nr ref.: IB/SZ/03/21

Główne zadania:

 • bezpośredni nadzór na budowie nad ekipami podwykonawców i brygad pracowników fizycznych
 • kontrola jakości prowadzonych robót oraz harmonogramu
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 • analiza dokumentacji technicznej – sprawdzenie przedmiarów robót,
 • przygotowanie zapytań ofertowych dla dostawców
 • przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i dystrybucja dokumentacji technicznej
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • doświadczenie na stanowisku Inżyniera Budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej – 1 rok (mile widziane)
 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i dyscyplina pracy
 • umiejętność współpracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego mile widziana
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność i inicjatywa w działaniu
 • nastawienie na realizację celów

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej jednym z liderów swojego rynku
 • perspektywę doskonalenia i rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny (karta sportowa, opieka medyczna)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj poprzez formularz

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Masz pytania? Napisz na praca@doraco.pl

 

Dyrektor Kontraktu / Kierownik Projektu – budownictwo wielobranżowe

Główne zadania:

 • całościowa koordynacja realizacji powierzonych kontraktów w obszarze obiektów wielobranżowych
 • nadzór nad kontraktami budowlanymi, kontrola techniczna, organizacyjna i finansowa budowy
 • aktywnie uczestnictwo w procesie pozyskania projektów
 • planowanie projektu: tworzenie budżetu projektu i harmonogramu jego realizacji
 • koordynacja prac projektowych wykonywanych zasobami wewnętrznymi oraz firmami zewnętrznymi
 • bieżące monitorowanie przebiegu projektu pod kątem zakładanych terminów i budżetu
 • poszukiwanie i dobór podwykonawców, dostawców materiałów i usług ukierunkowane na osiągnięcie najlepszego wyniku finansowego i jakości kontraktu
 • negocjowanie umów z podwykonawcami oraz kontrola przestrzegania ich zapisów wraz z rozliczaniem dostawców towarów i usług
 • reprezentowanie Spółki przed inwestorami i osobami przez niego wskazanymi oraz przedstawicielami właściwych urzędów podczas  realizacji całego kontraktu
 • zarządzanie zespołem, delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania

Oczekiwania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata
 • umiejętność planowania i koordynowania zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych w trakcie całego procesu realizacji inwestycji
 • bardzo dobra znajomość lokalnego rynku inwestorów, dostawców materiałów i usług budowlanych
 • posiadanie niezbędnych uprawnień budowlanych
 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • zaangażowanie, gotowość do wyjazdów służbowych
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji
 • prawo jazdy kat B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej jednym z liderów swojego rynku
 • perspektywę doskonalenia i rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny (karta sportowa, opieka medyczna)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj poprzez formularz:

Nr ref.: DKP/PO/03/21 miejsce pracy: pomorskie

Nr ref.: DKP/MA/03/21 miejsce pracy: mazowieckie

Nr ref.: DKP/DŚ/03/21 miejsce pracy: dolnośląskie

Nr ref.: DKP/ZP/03/21 miejsce pracy: zachodniopomorskie

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Masz pytania? Napisz na praca@doraco.pl

Kierownik robót / budowy (budownictwo wielobranżowe)
– miejsce pracy Szczecin i Trójmiasto

Główne zadania:

 • zarządzanie i nadzór nad powierzoną budową
 • planowanie i koordynacja prac pod kątem spełnienia wymagań kontraktu oraz realizacji przyjętego harmonogramu
 • kontrola prawidłowości wykonanych prac zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną
 • zarządzanie zespołem pracowników
 • współpraca i kontakt z Inwestorem w ramach kontraktu
 • współpraca z dostawcami oraz podwykonawcami
 • analiza i optymalizacja projektów wykonawczych
 • budżetowanie i raportowanie

Oczekiwania:

 • doświadczenie zawodowe w realizacji budownictwa wielobranżowego
 • doświadczenie przy realizacji dużych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i hydrotechnicznych  (będzie dodatkowym atutem)
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz praktycznej wiedzy dotyczącej warunków kontraktowych
 • uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • wysoko rozwiniętych umiejętności precyzyjnego formułowania zadań oraz ich egzekwowania
 • doświadczenie w przeprowadzeniu procedury rozruchów instalacji i systemów, prac odbiorowych z Inwestorem oraz uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie
 • doskonała organizacja pracy podległego zespołu
 • dyspozycyjność
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej jednym z liderów swojego rynku
 • perspektywę doskonalenia i rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny (karta sportowa, opieka medyczna)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj poprzez formularz:

Nr ref.: KRB/ZP/03/21 Szczecin

Nr ref.: KRB/GD/03/21 Trójmiasto

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Masz pytania? Napisz na praca@doraco.pl

 

Specjalista ds. ofertowania i przygotowania produkcji w branży hydrotechnicznej
miejsce pracy Gdańsk

Nr ref.: SOPK/GDA/10/2020

Główne zadania:

 • odpowiedzialność za przygotowanie wyceny ofertowej
 • analiza dokumentacji projektowej
 • opracowanie przedmiarów i samodzielna wycena robót budowlanych
 • pozyskiwanie ofert na materiały budowlane i usługi podwykonawcze (przygotowywanie, wysyłanie zapytań ofertowych i wybór najkorzystniejszej oferty)
 • negocjowanie cen z podwykonawcami i dostawcami
 • kontraktacja robót
 • tworzenie i prowadzenie baz danych podwykonawców i dostawców

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • doświadczenie w branży budowlanej hydrotechnicznej
 • mile widziane doświadczenie w ofertowaniu / wycenie robót / przygotowaniu produkcji w branży hydrotechnicznej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • obsługa MS Office, ACAD
 • mile widziana znajomość MS PROJECT

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej jednym z liderów swojego rynku
 • perspektywę doskonalenia i rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny (karta sportowa, opieka medyczna)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze

 

Aplikuj poprzez formularz

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Masz pytania? Napisz na praca@doraco.pl

Specjalista ds. ofertowania i przygotowania produkcji w branży sanitarnej
miejsce pracy Gdańsk

Nr ref.: SOP/GDA/SANT/11/20

Główne zadania:

 • odpowiedzialność za przygotowanie wyceny ofertowej
 • analiza dokumentacji projektowej
 • opracowanie przedmiarów i samodzielna wycena robót w branży sanitarnej
 • pozyskiwanie ofert na materiały budowlane i usługi podwykonawcze (przygotowywanie, wysyłanie zapytań ofertowych i wybór najkorzystniejszej oferty)
 • negocjowanie cen z podwykonawcami i dostawcami
 • kontraktacja robót
 • tworzenie i prowadzenie baz danych podwykonawców i dostawców

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • doświadczenie w branży instalacji sanitarnych
 • doświadczenie w ofertowaniu / wycenie robót / przygotowaniu produkcji w branży sanitarnej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • obsługa MS Office, ACAD
 • mile widziana znajomość MS PROJECT

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej jednym z liderów swojego rynku
 • perspektywę doskonalenia i rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny (karta sportowa, opieka medyczna)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze

 

Aplikuj poprzez formularz

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Masz pytania? Napisz na praca@doraco.pl

Sekretarka/Sekretarz
– miejsce pracy Gdańsk i Warszawa

Główne zadania:

 • samodzielna koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem biura
 • organizacja spotkań i obsługa gości
 • współpraca z dostawcami usług
 • zamawianie i zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania biura
 • rozliczanie faktur związanych z działaniem biura
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • zapewnienie płynnego przepływu informacji w Spółce
 • przygotowywanie tłumaczeń (podstawowy zakres)
 • wykonywanie innych czynności związanych z administracją biura
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Oczekiwania:

 • minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku – warunek konieczny
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość zasad funkcjonowania sekretariatu
 • wykształcenie wyższe
 • prokliencka postawa
 • wysokie umiejętności organizacyjne
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu
 • wysoka kultura osobista, dyskrecja
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel) oraz obsługi urządzeń biurowych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej jednym z liderów swojego rynku
 • perspektywę doskonalenia i rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny (karta sportowa, opieka medyczna)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj poprzez formularz:

Gdańsk

Warszawa

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Masz pytania? Napisz na praca@doraco.pl

praca

Specjalista ds. zakupów
– miejsce pracy Szczecin

Nr ref.: SZ/SZ/03/21

GŁÓWNE ZADANIA:

 • przygotowanie dokumentów zakupowych (zakupy usług i materiałów)
 • współpraca z hurtowniami i dostawcami
 • udział w negocjacjach
 • współpraca z zespołem prawnym
 • administrowanie procesu zawierania i realizacji umów/zleceń

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane budownictwo)
 • doświadczenie min. 1 rok na podobnym stanowisku
 • odpowiedzialność i skrupulatność

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej jednym z liderów swojego rynku
 • perspektywę doskonalenia i rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny (karta sportowa, opieka medyczna)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w przyjaznej atmosferze

 

Aplikuj poprzez formularz

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Masz pytania? Napisz na praca@doraco.pl