20210929_122751

DORACO zmodernizuje infrastrukturę szlaku Wielkich Jezior Mazurskich!

29 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie odbyło się podpisanie umowy na realizację prac związanych z ubezpieczeniem brzegów i udrożnieniem rzeki Węgorapy w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin.

Przedmiotowe prace będą polegały na rozbiórce istniejących, zniszczonych, niespełniających swojej funkcji umocnień brzegowych i wykonaniu nowego umocnienia brzegów rzeki Węgorapy, a także na naprawie zniszczonych umocnień – spełniających swoje funkcje techniczne oraz na odbudowie kamiennej kierownicy i na nadbudowie istniejącego narzutu kamiennego.

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie brzegów rzeki Węgorapy przed rozmywaniem spowodowanym zarówno przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu, jak i przez jednostki pływające na wodach rzeki Węgorapy. Przedsięwzięcie ma także na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi poprzez uzyskanie odpowiedniej głębokości tranzytowej i szerokości drogi wodnej. Dzięki realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące cele długoterminowe:

  • poprawa bezpieczeństwa żeglugi i turystyki wodnej,
  • wzrost bezpieczeństwa lokalnej społeczności,
  • zwiększenie atrakcyjności regionu i jego rozwój społeczno-gospodarczy.

Rzeka Węgorapa to rzeka żeglowna w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich, która jest częścią szlaku żeglownego Pisz- Węgorzewo. Na odcinku od wypływu z jez. Mamry do Kanału Węgorzewskiego ma długość ok 1 022 m i szerokość 25÷60 m. Około 1 km poniżej wylotu z jeziora Mamry rzeka skraca bieg Kanałem Węgorzewskim, odcinając starorzecze sztuczną wysepką. Następnie kanał ponownie łączy się ze starorzeczem i wpływa do odcinka portowego w mieście Węgorzewo. Odcinek miejski ma długość około 800 m i kończy się na jazie „Zamek” który podpiętrza wodę na odcinku portowym w Węgorzewie do wymaganego stanu wody żeglownej i reguluje odpływ do dolnego stanowiska na nieżeglownym już odcinku rzeki Węgorapy.

Niniejszy projekt jest elementem składowym przedsięwzięcia dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich opisanym w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru („Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia), stanowiąc jego trzeci etap.

Inwestycja jest realizowana na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie umowy dofinansowania ze środków EFRR zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Koszt wykonania prac budowlanych to 21 857 993,15 zł. Dofinansowanie ze środków UE: 18 579 294,18 zł, środki BP: 3 278 698,97 zł.

*Fot. UM Węgorzewo. Na zdjęciu od lewej stoją:
Robert Chciuk – Z-ca Prezesa ds. Usług Wodnych, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”
Krzysztof Łygoński – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Piotr Siemaszko – Dyrektor Oddziału Hydrotechniki Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o.
Radosław Jarosiewicz – Wiceprezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o.

qrf

Regaty smoczych łodzi, czyli DORACO charytatywnie

Pracownicy DORACO od zawsze chętnie pomagają potrzebującym, a także dbają o formę fizyczną m. in. uczestnicząc w programie Akademia Zdrowia DORACO oraz podejmując inne aktywności sportowe.
Dlatego podwójnie zmotywowani wzięliśmy udział w Charytatywnych Regatach Smoczych Łodzi🛶, zorganizowanych przez Rotary Club Gdańsk Centrum które odbyły się 25 września br. na wodach gdańskiej Motławy.
W zawodach wystartowało 8 drużyn firmowych, zaś dochód z regat przekazany zostanie Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej UCK w Gdańsku.
Wszystkim dziękujemy za rywalizację i super zabawę 👏
fot. DORACO
H0A9880

Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim nagrodzona w konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI w.

Z przyjemnością informujemy, iż realizacja nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim otrzymała zaszczytny tytuł najlepszego obiektu w kat. obiekty sportu i rekreacji w prestiżowym konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” za rok 2020.

Wg słów Organizatora, Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego konkurs ten to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Jury konkursu, w skład którego obok przedstawicieli organizatorów, wchodzą osoby powołane przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę Konkursu wizytuje wszystkie obiekty zakwalifikowane do finału.

W Jubileuszowej 25. edycji Konkursu udział wzięło ponad 470 inwestycji z całej Polski, ponad 87 zakwalifikowało się do finału. W ścisłej finałowej czołówce znalazły się inwestycje reprezentujące większość regionów Polski.

Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom odbyła się 22 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Pamiątkowe statuetki i dyplomy odebrali przedstawiciele Inwestora Miasto Mikołajki – Joanna Wróbel i Rafał Chwidziewicz oraz Prezes Zarządu DORACO Karol Zduńczyk.

Poniżej moment wręczenia nagrody (mat. Organizatora).

 

A szczegóły dot. realizacji znajdziecie Państwo pod linkiem

QualityStudio

DORACO na konferencji Geoinżynieria w budownictwie 2021

W dniach 21-23 września br odbyła się XI Konferencja Geoinżynieria w budownictwie, zorganizowana przez Wydawnictwo Inżynieria.com. Była to okazja do szerokiej wymiany wiedzy, poglądów oraz doświadczeń, ze szczególnym wskazaniem na dobre praktyki w geoinżynierii. Grono prelegentów stanowiły osoby zarówno z branżowego świata naukowego, prawnego, ubezpieczeń, jak również bezpieczeństwa pracy, a także praktycy reprezentujący inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców inwestycji budowlanych.

DORACO reprezentował Wiceprezes Zarządu, Radosław Preiss, który wziął udział w debacie poświęconej tematowi dobrych praktyk w budownictwie kubaturowym. Pełną relację z konferencji znajdą Państwo w linku.

Fot. Quality Studio. Debata dot. budownictwa kubaturowego, z mikrofonem Radosław Preiss, Wiceprezes DORACO

 

 

Trako3

14. Międzynarodowe Targi TRAKO

W dniach 21-24 września br. na terenie AmberExpo w Gdańsku odbyły się 14. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO. Jest to największa i najbardziej prestiżowa impreza branży przemysłu szynowego w Polsce i drugie tak duże wydarzenie w Europie – w tym roku zgromadziło prawie 23 tysiące uczestników z 39 krajów i ponad 500 wystawców z całego świata! Podczas 4 dni targów mieli oni okazję do odbycia dziesiątek spotkań branżowych, wzięcia udziału w interesujących debatach merytorycznych oraz obejrzenia nowości taboru kolejowego.
Wśród wystawców już po raz trzeci znalazła się jedna ze spółek grupy Hass Holding – DORACO Infrastruktura, będąca jedynym w Polsce dystrybutorem systemu przejazdów torowo-drogowych Rosehill Rail. Przedstawiciele spółki zaprezentowali innowacyjne rozwiązania systemów, o różnych zastosowaniach na wszystkich rodzajach dróg, przejściach dla pieszych czy też przejazdach kolejowych i tramwajowych. Realizacje DORACO Infrastruktura z użyciem przejazdów torowo-drogowych Rosehill Rail znajdują się m. in. na gdańskich Stogach, czy w centrum miasta, przy Forum Gdańsk.

fot. DORACO

 

_H0A9132

Zakończenie budowy publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia

W czwartek, 23 września odbyła się uroczystość zakończenia budowy publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia, strategicznej i największej od blisko 50 lat inwestycji realizowanej w gdyńskim porcie. Realizacja ta stwarza możliwości obsługi znacznie większych promów pasażerskich, podwyższa zdolności przeładunkowe Portu w zakresie obsługi przewozów ro-ro i promowych przyczyniając się do utrzymania przez Port Gdynia posiadanych przewag rynkowych.

Fot. DORACO

Na zdj. od lewej: Jacek Sadaj, Prezes ZMPG, Maciej Horała, Poseł na sejm RP, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski, Grzegorz Witkowski, wiceminister, Wojciech Szczurek, Prezydent m. Gdyni, Hanna Wenda – Uszyńska, wnuczka inż. Tadeusza Wendy, Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO, Kazimierz Koralewski, Wiceprezes ZMPG,  Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni, Maciej Bąk, Wiceprezes ZMPG.

Jest to jeden z bardziej spektakularnych projektów realizowanych przez DORACO w ostatnich latach. Realizacja publicznego terminalu promowego obejmowała szeroki zakres działań niemal we wszystkich branżach budownictwa (budowlana, hydrotechniczna, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, drogowa, mostowa), a także branży mechanicznej. W tej ostatniej na uwagę zasługują nietypowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie urządzeń łącznika ruchomego i systemu ramp ruchomych, dzięki którym jakość i tempo rozładunków w publicznym terminalu promowym w Porcie Gdynia ulegnie zdecydowanej poprawie – to słowa Karola Zduńczyka, Prezesa Zarządu DORACO. – Działania związane z inwestycją przebiegały na bardzo rozległym (ponad 6 ha) obszarze, co wymagało od DORACO sprawnej koordynacji prac ponad 200 specjalistów ze wszystkich powyższych branż.

Fot. DORACO

W celu realizacji wielkopowierzchniowych placów manewrowych wykonano ponad 6,5 ha placów z kostki, stworzono ponad 5 km sieci sanitarnych, wykonano 1150 m torowiska i niemal taką samą ilość ogrodzenia placowego oraz zamontowano wysokie słupy oświetleniowe pozwalające na doświetlenie całego terenu parkingowego. Na wykonanie budynków kubaturowych, czyli budynku terminalu, magazynu i fotoshooterów oraz galerii pasażerskiej wykorzystano 280 ton stali zbrojeniowej, 330 ton konstrukcji stalowej i niemal 4,5 tys m3 betonu. Nowy publiczny terminal promowy wyposażono w specjalistyczne urządzenia, których konstrukcja i sposób pracy umożliwiają obsługę szerokiej gamy typów promów: zespół ramp nabrzeżowych oraz łącznik ruchomy, czyli poruszające się po torowisku urządzenie, zapewniające pieszą komunikację pasażerów i obsługi pomiędzy galerią stałą terminalu promowego a promem.

Fot. DORACO

Publiczny terminal promowy w Porcie Gdynia zrealizowany został zgodnie z ideą green port, której wyrazem jest zastosowane po raz pierwszy w Polsce przyłącze elektryczne. Korzystać z niego będą promy cumujące przy terminalu. OPS czyli onshore power supply zwany też cold ironing, to system, który ma za zadanie dostarczyć energię elektryczną na statek z lądu w czasie jego postoju w porcie, co eliminuje emisje dwutlenku węgla, tlenku siarki, tlenku azotu i drobnych cząstek. Redukuje również drgania oraz hałas wytwarzane przez generatory na promie, a także wydłuża żywotność silników pomocniczych na statku, poprzez ich nieużywanie. Dzięki temu zmniejsza się negatywny wpływ transportu promowego na środowisko, jego oddziaływanie na centrum miasta. Poprawia się także komfort pracy załogi promów.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020. Wartość inwestycji to ok. 290 mln PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 116 837 137,67 zł.