_H0A9132

Zakończenie budowy publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia

W czwartek, 23 września odbyła się uroczystość zakończenia budowy publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia, strategicznej i największej od blisko 50 lat inwestycji realizowanej w gdyńskim porcie. Realizacja ta stwarza możliwości obsługi znacznie większych promów pasażerskich, podwyższa zdolności przeładunkowe Portu w zakresie obsługi przewozów ro-ro i promowych przyczyniając się do utrzymania przez Port Gdynia posiadanych przewag rynkowych.

Fot. DORACO

Na zdj. od lewej: Jacek Sadaj, Prezes ZMPG, Maciej Horała, Poseł na sejm RP, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski, Grzegorz Witkowski, wiceminister, Wojciech Szczurek, Prezydent m. Gdyni, Hanna Wenda – Uszyńska, wnuczka inż. Tadeusza Wendy, Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO, Kazimierz Koralewski, Wiceprezes ZMPG,  Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni, Maciej Bąk, Wiceprezes ZMPG.

Jest to jeden z bardziej spektakularnych projektów realizowanych przez DORACO w ostatnich latach. Realizacja publicznego terminalu promowego obejmowała szeroki zakres działań niemal we wszystkich branżach budownictwa (budowlana, hydrotechniczna, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, drogowa, mostowa), a także branży mechanicznej. W tej ostatniej na uwagę zasługują nietypowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie urządzeń łącznika ruchomego i systemu ramp ruchomych, dzięki którym jakość i tempo rozładunków w publicznym terminalu promowym w Porcie Gdynia ulegnie zdecydowanej poprawie – to słowa Karola Zduńczyka, Prezesa Zarządu DORACO. – Działania związane z inwestycją przebiegały na bardzo rozległym (ponad 6 ha) obszarze, co wymagało od DORACO sprawnej koordynacji prac ponad 200 specjalistów ze wszystkich powyższych branż.

Fot. DORACO

W celu realizacji wielkopowierzchniowych placów manewrowych wykonano ponad 6,5 ha placów z kostki, stworzono ponad 5 km sieci sanitarnych, wykonano 1150 m torowiska i niemal taką samą ilość ogrodzenia placowego oraz zamontowano wysokie słupy oświetleniowe pozwalające na doświetlenie całego terenu parkingowego. Na wykonanie budynków kubaturowych, czyli budynku terminalu, magazynu i fotoshooterów oraz galerii pasażerskiej wykorzystano 280 ton stali zbrojeniowej, 330 ton konstrukcji stalowej i niemal 4,5 tys m3 betonu. Nowy publiczny terminal promowy wyposażono w specjalistyczne urządzenia, których konstrukcja i sposób pracy umożliwiają obsługę szerokiej gamy typów promów: zespół ramp nabrzeżowych oraz łącznik ruchomy, czyli poruszające się po torowisku urządzenie, zapewniające pieszą komunikację pasażerów i obsługi pomiędzy galerią stałą terminalu promowego a promem.

Fot. DORACO

Publiczny terminal promowy w Porcie Gdynia zrealizowany został zgodnie z ideą green port, której wyrazem jest zastosowane po raz pierwszy w Polsce przyłącze elektryczne. Korzystać z niego będą promy cumujące przy terminalu. OPS czyli onshore power supply zwany też cold ironing, to system, który ma za zadanie dostarczyć energię elektryczną na statek z lądu w czasie jego postoju w porcie, co eliminuje emisje dwutlenku węgla, tlenku siarki, tlenku azotu i drobnych cząstek. Redukuje również drgania oraz hałas wytwarzane przez generatory na promie, a także wydłuża żywotność silników pomocniczych na statku, poprzez ich nieużywanie. Dzięki temu zmniejsza się negatywny wpływ transportu promowego na środowisko, jego oddziaływanie na centrum miasta. Poprawia się także komfort pracy załogi promów.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020. Wartość inwestycji to ok. 290 mln PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 116 837 137,67 zł.

Comments are closed.