podpisanie umowy 17.12 (1) (Duży)

Nowy kontrakt dla ZMPSŚ

W piątek 17 grudnia br., w Zarządzie Portów Szczecin i Świnoujście podpisana została umowa na wykonanie prac w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.
Zadanie obejmować będzie budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w tym sieci wodociągowe, ciepłownicze i gazowe oraz elektroenergetyczne, teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych) oraz wody ppoż./technicznej, a także kanalizację wód opadowych i kanalizację sanitarną. DORACO dokona także niezbędnych wyburzeń i rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej, jak również wykona wszelką nową, potrzebną do prawidłowego funkcjonowania, np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp. W zakres zadania wchodzi również wykonanie punktów zasilania promów w energię elektryczną z sieci lądowej oraz układ do odbioru ścieków sanitarnych.
Więcej o projekcie: https://cutt.ly/BY9N7RY

Comments are closed.