Dzień Budowlanych – wyjątkowe wyróżnienia dla inżynierów DORACO.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych świętowała w październiku swój jubileusz 20- lecia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Termin uroczystości został wybrany nieprzypadkowo – 14.10.2022 r. to Dzień Budowlanych. Podczas gali wręczone zostały medale, odznaczenia i wyróżnienia „Za Zasługi dla Budownictwa”. Wśród uhonorowanych medalami znalazło się wielu inżynierów DORACO.

Tegoroczny Dzień Budowlanych był wyjątkowy dla Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych, która w tym dniu zorganizowała uroczystą galę z okazji swojego 20- lecia. Jubileusz został otwarty przez Krzysztofa Wilde, Przewodniczącego Rady POIIB, powitaniem znamienitych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Wiceprezydent Gdańska, Gdyni oraz Słupska, Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego, Starosta Powiatu Człuchowskiego oraz przedstawiciele Krajowej Izby Inżynierów, Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele uczelni oraz reprezentanci firm, które współpracują z POIIB.

Jubileusz POIIB w Dniu Budowlanych był wyjątkową okazją do złożenia podziękowań i uhonorowania medalami, odznaczeniami i wyróżnieniami najlepszych inżynierów w województwie pomorskim – za ich szczególne zasługi dla rozwoju budownictwa.

Wśród uhonorowanych znalazło się wielu wybitnych inżynierów, którzy swoim talentem wspierają rozwój Korporacji Budowlanej DORACO.

Medale otrzymali:

MEDAL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Adam Mańka, Dyrektor Kontraktu w Korporacji Budowlanej DORACO

MEDAL PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
Paweł Gonera, Kierownik Budowy w Korporacji Budowlanej DORACO
Paweł Grużewski, Dyrektor Techniczny w Korporacji Budowlanej DORACO
Radosław Jarosiewicz, Wiceprezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO
Marek Jasiński, Kierownik Budowy w Korporacji Budowlanej DORACO
Łukasz Paszylk, Kierownik Budowy w Korporacji Budowlanej DORACO

MEDAL PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Krzysztof Kolasa, Dyrektor Pionu Kontraktacji, Produktu i Planowania w Korporacji Budowlanej DORACO
Łukasz Lochowicz, Kierownik Robót Elektrycznych w Korporacji Budowlanej DORACO
Rafał Łukaszewski, Dyrektor Kontraktu w Korporacji Budowlanej DORACO
Piotr Plichta, Dyrektor Kontraktu w Korporacji Budowlanej DORACO
Szymon Poźniak, Kierownik Kontraktu w Korporacji Budowlanej DORACO
Piotr Siemaszko, Dyrektor Oddziału Hydrotechniki w Korporacji Budowlanej DORACO

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA PIIB
Krzysztof Kolasa, Dyrektor Pionu Kontraktacji, Produktu i Planowania w Korporacji Budowlanej DORACO

Właściciele i Zarząd DORACO składają gratulacje i życzą dalszych zawodowych sukcesów. Inżynierowie jako leaderzy będą z pewnością doskonałym wsparciem w wielu programach rozwoju talentów w ramach Akademii Rozwoju w Doraco.

fot. Karol Stańczak

glowne

Doraco wśród laureatów XIV edycji Kryształów Przetargów Publicznych 2022!

Statuetki Kryształów Przetargów Publicznych zostały wręczone! Finał XIV edycji konkursu uświetniła uroczysta gala, otwierająca równocześnie XVII Forum Przetargów Publicznych które odbyło się w dniach 10-12 października 2022 r. w Jachrance k. Warszawy.

W tegorocznej XIV edycji Kryształów Przetargów Publicznych o wyróżnienie ubiegały się projekty, zrealizowane między 1 stycznia 2021 r. a 31 lipca 2022 r. Spośród około stu nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybrała sześć najlepszych projektów: cztery wśród zamawiających oraz dwa wśród wykonawców.

Wśród zwycięzców znalazła się Korporacja Budowlana DORACO – otrzymaliśmy nagrodę jako wykonawca w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” za zrealizowanie budowy Publicznego Terminala Promowego w Porcie Gdynia.

Wartość inwestycji to ok. 290 mln zł. Projekt został współsfinansowany w kwocie ponad 116 mln zł. przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020.

Warto przypomnieć, że terminal promowy zrealizowany został zgodnie z ideą green port, czego wyrazem jest zastosowane (po raz pierwszy w Polsce) przyłącze elektryczne. Korzystać z niego mogą promy cumujące przy terminalu.

Na wykonanie budynków kubaturowych, czyli budynku terminalu, magazynu i fotoshooterów oraz galerii pasażerskiej wykorzystano 280 ton stali zbrojeniowej, 330 ton konstrukcji stalowej i niemal 4,5 tys m3 betonu.

Gratulujemy wszystkim laureatom Kryształów Przetargów Publicznych 2022:

Kategoria I – Ochrona środowiska i gospodarki wodnej
Nagrodę dla Zamawiającego otrzymała Gmina Opatów
za projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów”.

Kategoria II – Infrastruktura drogowo-komunikacyjna
Nagrodę dla Zamawiającego otrzymał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
za projekt pn.: „Remont zabytkowego wiaduktu w Gnieźnie DW 260”.
Nagrodę dla Wykonawcy otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
za projekt pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75”.

Kategoria III – Obiekty użyteczności publicznej
Nagrodę dla Zamawiającego otrzymał Wojskowy Instytut Medyczny
za projekt pn.: „Budowa filii szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie”.

Kategoria IV – Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrony zabytków
Nagrodę dla Zamawiającego otrzymała Gmina Czempiń
za projekt pn.: „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej Tlenownia w Czempiniu”.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

fot. Marcin Oliva Soto