podpisanie umowy 17.12 (1) (Duży)

Nowy kontrakt dla ZMPSŚ

W piątek 17 grudnia br., w Zarządzie Portów Szczecin i Świnoujście podpisana została umowa na wykonanie prac w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.
Zadanie obejmować będzie budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w tym sieci wodociągowe, ciepłownicze i gazowe oraz elektroenergetyczne, teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych) oraz wody ppoż./technicznej, a także kanalizację wód opadowych i kanalizację sanitarną. DORACO dokona także niezbędnych wyburzeń i rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej, jak również wykona wszelką nową, potrzebną do prawidłowego funkcjonowania, np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp. W zakres zadania wchodzi również wykonanie punktów zasilania promów w energię elektryczną z sieci lądowej oraz układ do odbioru ścieków sanitarnych.
Więcej o projekcie: https://cutt.ly/BY9N7RY
wiz-1-scaled

DORACO przebuduje Port Rybacki we Fromborku

W piątek, 10 grudnia br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na przebudowę Portu Rybackiego we Fromborku. Modernizacja portu w całości finansowana jest z budżetu państwa, ze środków inwestycyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 17 mln zł, a DORACO ma na jej wykonanie 20 miesięcy.

Cieszę się, że jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Morski w Gdyni na Zalewie Wiślanym. Chcemy, aby wraz z wielką inwestycją, jaką jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozwinęły się porty Zalewu Wiślanego. Dzięki tej inwestycji zyskają mieszkańcy oraz cały regionpowiedział podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Grzegorz Witkowski.

W wyniku przebudowy poprawie ulegną parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe i jego głębokość (z -1,5 m do -2,5 m).

Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca aktualnie w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy, co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Warunki bezpiecznego użytkowania zapewnione zostaną również poprzez wymianę wyposażenia nabrzeży oraz nawierzchni, przebudowę slipu czy zapewnienie elementów zagospodarowania oraz infrastrukturę techniczną (w tym przyłącza, oświetlenie, hydranty).

– We Fromborku, mieście Mikołaja Kopernika i średniowiecznego zespołu katedralnego, port rybacki ma znaczenie gospodarcze jak i turystyczne. – „Nowe otwarcie” wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to ogromna szansa na zwiększenie ruchu turystycznego, białej floty, oraz próby wyjścia ze schematu jednodniowego pobytu turysty na naszych terenach, co w chwili obecnej stało się wręcz normą. Kolejnym krokiem rozwoju będą starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych z przeznaczeniem na dalszy rozwój strefy „B” obszaru ochrony uzdrowiskowej, kontynuacji modernizacji falochronu tzw. „starego molo”, czy stworzenie mariny dla różnych jednostek pływających, która stała by się częścią składową i naturalnym uzupełnieniem zachodniej części fromborskiego portustwierdził burmistrz Fromborka Zbigniew Pietkiewicz.

Przebudowa obejmować będzie nabrzeże zachodnie, nabrzeże wschodnie, południowe, slip, nawierzchnie na nabrzeżach i ich zapleczach oraz niezbędne instalacje wodnokanalizacyjne oraz elektryczne.

Prace remontowe natomiast dotyczyć będą Falochronu Wschodniego i Zachodniego (w tym wymianę nawierzchni, odbojnic, drabinek wyjściowych, uzupełnienie ubytków w oczepach) oraz opaski brzegowe po stronie wschodniej i zachodniej. Przewidywana kubatura robót czerpalnych wyniesie ok. 7.250 m3.

– To kolejny projekt hydrotechniczny w portfolio DORACO. Doświadczenie naszej kadry w realizacji skomplikowanych projektów w tej dziedzinie, pozwala mi być spokojnym o powodzenie tego kontraktumówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO. W ramach prac planujemy między innymi roboty rozbiórkowe, ziemne, hydrotechniczne, sanitarne oraz elektryczne. Niniejsza inwestycja ma za zadanie poprawić warunki postojowe jednostek pływających, warunki wyładunku i obsługi statków jak również zwiększy ochronę basenu portowego przed nadmiernym falowaniem. Infrastruktura portowa w Polsce rozwija się, i dumni jesteśmy, że znów mamy przyjemność w tym rozwoju uczestniczyć.

Umowę ze strony inwestora, Urzędu Morskiego w Gdyni, podpisali: Wiesław Piotrzkowski – dyrektor oraz Andrzej Kajut – główny księgowy, a ze strony wykonawcy, Doraco Sp. z o.o.: Piotr Siemaszko – dyrektor oddziału hydrotechniki w towarzystwie prezesa zarządu Karola Zduńczyka. W uroczystości uczestniczyli również posłowie na Sejm RP Leonard Krasulski i Zbigniew Babalski, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz samorządowcy: Karol Motyka – Starosta Braniewski, Tomasz Sielicki – Burmistrz Braniewa i Zbigniew Pietkiewicz – Burmistrz Fromborka

RANKING-3-EDYCJA-POST-WWW-1

DORACO wśród 100 największych polskich generalnych wykonawców!

Z przyjemnością informujemy, iż w III edycji rankingu Builder Polska100 największych firm generalnego wykonawstwa DORACO zajęło 33 pozycję, awansując o 10 miejsc w porównaniu do roku ubiegłego. Taki wynik napawa satysfakcją i motywuje do dalszej pracy.
Ranking opracowuje miesięcznik Builder, we współpracy z PwC Polska i Dun&Bradstreet. Wg organizatorów „Celem projektu jest zwiększenie transparentności branży budowlanej w Polsce i wzmocnienie zaufania do firm budowlanych poprzez publikację pełnego, wiarygodnego i rzetelnego zestawienia dotyczącego pozycji finansowej liderów branży”.
Cała lista do przejrzenia pod linkiem https://cutt.ly/GYq9Ibs
DORACO_PortWojenny_Gdynia

Zakończenie przebudowy nabrzeży w Porcie Wojennym w Gdyni

19 listopada br. oficjalnie przekazano do użytkowania nabrzeża powstałe w ramach zadania pn. „Wykonanie robót hydrobudowlanych, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych polegających na przebudowie Nabrzeża Zachodniego z Pomostem A i C w Porcie Wojennym Gdyni”.

Na zamówienie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, Korporacja Budowlana DORACO w ramach generalnego wykonawstwa zrealizowała przebudowę Nabrzeża Zachodniego o długości 305 m oraz rozbiórkę i wykonanie nowych pomostów: Pomostu A i Pomostu C o łącznej długości 180,5 m. W ramach inwestycji powstały między innymi nowe elementy konstrukcyjne w postaci ścianki szczelnej i pali, a także oczep żelbetowy. Zrealizowany został nowy budynek stacji transformatorowej, instalacje i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wod.-kan., sprężonego powietrza oraz kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i separatorem.

W ramach zadania DORACO zrealizowało  nowoczesne obiekty hydrotechniczne spełniające najnowsze standardy bezpieczeństwa oraz wymogi dotyczące obsługi wojskowych jednostek pływających, zapewniając im pełen dostęp do portowej infrastruktury.

Prace trwały 27 miesięcy.

Kanał_Węgorzewski_wody_polskie

Kolejna realizacja DORACO w Węgorzewie

DORACO zmodernizuje Kanał Węgorzewski! 22 listopada br. w Urzędzie Miasta Węgorzewo została podpisana umowa na realizację zadania, dzięki któremu kanał uzyska odpowiednie parametry techniczne, niezbędne głębokości nawigacyjne oraz drożność. Przypomnijmy, że to kolejna inwestycja w ramach modernizacji infrastruktury Wielkich Jezior Mazurskich – trwają prace związane z ubezpieczeniem brzegów i udrożnieniem rzeki Węgorapy.
Kanał Węgorzewski jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz – Węgorzewo w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Jego długość to 920 m. Prace będą polegały na rozbiórce zniszczonych umocnień brzegowych i wykonaniu nowego umocnienia brzegów kanału. Oczyszczone i udrożnione zostanie także koryto kanału. Prace czerpalne zostaną wykonane do głębokości 1,6 m.
Koszt remontu Kanału Węgorzewskiego to blisko 21 mln zł, a prace potrwają do października przyszłego roku.
Więcej o mazurskich inwestycjach w linku: https://cutt.ly/uTHn1au

Podpisanie umowy z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Roberta Chciuka oraz Wiceprezesa Zarządu DORACO Radosława Jarosiewicza i Dyrektora oddziału hydrotechniki DORACO Piotra Siemaszko

 

Fot. DORACO

20211105_Doraco_Granaria_PG1

Studenci WILiŚ PG z wizytą na budowie GRANARIA

W piątek, 5 listopada na budowie Granaria na gdańskiej Wyspie Spichrzów gościliśmy grupę studentów budownictwa, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Głównym tematem wizyty była organizacja placu budowy i logistyka w obrębie zabudowy śródmiejskiej. Inżynierowie DORACO na bazie swojej wiedzy i doświadczeń przedstawili wyzwania stojące przed wykonawcą podczas realizacji obiektów w ścisłym centrum miasta, a także rozwiązania technologiczne stosowane na budowie w celu zoptymalizowania działań. To było bardzo interesujące spotkanie – dziękujemy wszystkim za obecność, inspirujące pytania i zaangażowanie.

Fot. DORACO

Basen_Kaszubski_PortSzczecin1

Spotkanie informacyjne w Porcie Szczecin dotyczące postępu prac w rejonie Basenu Kaszubskiego

14 października br. w szczecińskim porcie odbyło się spotkanie informacyjne, w trakcie którego omówiono postęp prac związanych z realizacją „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, których DORACO jest generalnym wykonawcą. Obecnie pod względem postępu rzeczowego wynoszą one 30 proc., a finansowego 23,5 proc.

Od momentu wkroczenia na teren budowy pod koniec ubiegłego roku, prace rozpoczęły się jednocześnie na kilku frontach robót przewidzianych do realizacji w pierwszym etapie. Te obejmują przebudowę Nabrzeża Chorzowskiego i Gliwickiego Uskok, prace związane z zalądowieniem Basenu Noteckiego i budową nowego Nabrzeża Zamykającego, budowę nowego Nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową, obudowę narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz częściowe prace czerpalne przy nabrzeżach Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m. W tym etapie zmodernizowanych zostanie ok. 400 metrów nabrzeży i tyle samo powstanie nowych.

Co istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, prace czerpalne poprzedzone są sondażami i robotami oczyszczeniowymi dna z ferromagnetyków. Dno w rejonie Basenu rozpoznano i oczyszczono w 40 proc. z obiektów ferromagnetycznych.

W celu realizacji zadań na teren inwestycji dostarczono łącznie ponad 3000 ton ścianek szczelnych, co stanowi 100 proc. potrzeb oraz 400 rur (3100 ton), co stanowi 70 proc. potrzeb.

Na Nabrzeżu Dąbrowieckim wykonano całość obudowy brzegu z kombinowanej ścianki szczelnej. Osadzono też w gruncie całość zaplanowanego układu palowego. Trwają prace zbrojarskie i betonowanie płyty nabrzeża. Przy nabrzeżu trwają prace czerpalne pozwalające w dalszej kolejności na budowę przystani dalbowej. Urobek z prac czerpalnych odkładany jest w Basenie Noteckim.

Z kolei na Nabrzeżu Chorzowskim sekcje 7-13 rozebrano ścianki istniejącego nabrzeża oraz pozostałych elementów infrastruktury do toru trzeciego. Jest już całość tymczasowej obudowy brzegu z kombinowanej ścianki szczelnej wraz z zasypem tymczasowym. Trwają prace związane z pogrążaniem docelowej palościanki.

W przypadku Nabrzeża Gliwickie-Uskok rozebrano istniejącą nawierzchnię oraz wykonano nową palościankę. Trwają prace przygotowawcze do jej zakotwienia w gruncie przy pomocy mikropali a następnie odtworzenie nawierzchni Uskoku.

Wokół Basenu Noteckiego trwa rozbiórka istniejącej nawierzchni. Kontynuowane są prace związane z posadowieniem układów kanalizacji sanitarnej. Zabito w grunt ok. 40 proc. nowej palościanki zamykającej Basen.

W przypadku wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka zabezpieczane i obudowywane są ich narożniki. Usunięto zieleń kolidującą ze ścianką. Trwają prace związane z pogrążaniem ścianki na narożniku wyspy Ostrów Mieleński.

Fot. DORACO. Na zdj. Prezes Zarządu DORACO Karol Zduńczyk i Igor Obszański, Dyrektor kontraktu

Przypomnijmy, iż w ramach projektu DORACO przebuduje około 1000 metrów nabrzeży (Chorzowskie, Chorzowskie Uskok, Gliwickie Uskok, Katowickie), oraz wybuduje ponad 400 metrów zupełnie nowych nabrzeży: Dąbrowieckie i Zamykające. Pogłębiony zostanie Basen Kaszubski wraz z obrotnicami dla statków, do głębokości technicznej 12,5 m. Dno Nabrzeża Chorzowskiego Uskok przy rampie ro-ro zostanie umocnione tzw. materacem gabionowym. Realizację uzupełnią prace związane z przebudową układów kolejowych i drogowych oraz modernizacją sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych). Zakończenie robót planowane jest w III kwartale 2023 r.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to blisko 223 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, generalnym wykonawcą Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., a nadzór nad projektem pełni SMCE Europe Sp. z o.o.