III Oddział PKO BP w Gdańsku

Adaptacja pomieszczeń piwnicy i parteru budynku przy ul. Chlebnickiej w Gdańsku na oddział banku PKO BP.

 

 

 

 

Zakres robót obejmował:

  • roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne;
  • prace wykończeniowe: ścianki, obudowy, stolarka okienna i drzwiowa;
  • prace naprawcze i renowacyjne;
  • roboty instalacyjne: wod.-kan., c.o., elektryczne, wykonanie wentylacji;
  • wyposażenie w meble i elementy identyfikacyjne;
  • okablowanie systemu alarmowego włamania i napadu;
  • okablowanie, montaż i uruchomienie systemu telewizji dozoru oraz systemu kontroli dostępu.

Powierzchnia całkowita: 160 m2

Czas realizacji: od lipca 1998 do września 1998

Kierownik budowy: Wiesław Matlak