Prace remontowe i modernizacyjne - budynek biurowy w Warszawie

Remont i modernizacja istniejącego budynku, przekształcenie obiektu na siedzibę firmy Bumar Elektronika S.A.

Kubatura budynku: 48 579,20 m2

Powierzchnia użytkowa: 8 861,76 m2

Czas realizacji: lipiec 2013 - wrzesień 2014