Realizacja nowych nabrzeży nad Jeziorem Mikołajskim

Korporacja Budowlana DORACO rozpoczyna największą inwestycję w Gminie Mikołajki w powojennej historii miasta. DORACO przebuduje promenadę nad Jeziorem Mikołajskim wzdłuż ulicy Kajki i 3 Maja. Inwestorem jest Urząd Gminy i Miasta Mikołajki.

W ramach kontraktu spółka zmodernizuje i zbuduje nabrzeża o łącznej długości 1526 metrów. Zakres prac obejmuje także prace infrastrukturalne, budowę pomostów oraz budynków i wiat o łącznej kubaturze ponad 2000 m3. Kontrakt o wartości 40.245.113,50 mln brutto ma zostać zrealizowany do 30 czerwca 2020 roku.