Rewitalizacja i budowa nowej części CEDET-u w Warszawie

Zabytkowy budynek dawnego Centralnego Domu Towarowego (SMYK) będzie jedenastokondygnacyjnym, najwyższej klasy obiektem o funkcji usługowo – handlowo – biurowej o łącznej powierzchni użytkowej prawie 30 000 m2. Deweloperem jest IMMOBEL – jeden z najważniejszych graczy na rynku mieszkaniowym i komercyjnym w Belgii i Luxemburgu. Generalne wykonawstwo powierzono Korporacji Budowlanej DORACO.

 

Fot. wizualizacja Immobel

Przebudowywany i rozbudowywany Dom Towarowy SMYK (dawniej CDT – Centralny Dom Towarowy) mieści się w centrum Warszawy u zbiegu ulicy Kruczej, al. Jerozolimskich i Brackiej. Dzięki twórczej wizji uznanych architektów: Zbigniewa Ihnatowicza i Jerzego Romańskiego, wszedł do kanonu architektury europejskiego modernizmu.

Konstrukcja zaprojektowanego kompleksu składać się będzie z dwóch zintegrowanych łącznikiem części: zabytkowego, dawnego Domu Towarowego SMYK i przebudowywanego budynku biurowo – handlowego, mieszczącego się na przylegającej działce pomiędzy ulicami Kruczą i Bracką. Zabytkowa część budynku, z bardzo charakterystyczną formą dachu, kominów i elewacją, pozostanie zasadniczo niezmieniona w stosunku do oryginału. Nowe elementy stanowić będą: wewnętrzne atrium oraz pawilony wokół klatek schodowych. Elewacje zabytkowego budynku zostaną zrekonstruowane zgodnie z jego najbardziej spektakularnym wyglądem - sprzed pożaru budynku w 1975 roku. Nowa część budynku, powstająca u zbiegu ulic Brackiej i Kruczej będzie nowoczesną konstrukcją, korespondującą wizualnie z odrestaurowywanym CEDETem. 

 

Fot. wizualizacja Immobel

Budynek będzie składał się z 11 kondygnacji, z których 7 stanowią nadziemne – o łącznej powierzchni użytkowej 18 460 m2, zaś 4 pozostałe podziemne zajmą 10 930 m2 powierzchni użytkowej. 

Biurowiec będzie spełniał najwyższe standardy dla biur klasy A+. Energooszczędne rozwiązania, m.in. w zakresie wentylacji i klimatyzacji znajdą swoje potwierdzenie w planowanym do uzyskania certyfikacie BREEAM na poziomie Excellent .

 

Fot. wizualizacja Immobel

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na jesień 2014 roku z zastrzeżeniem przyzwolenia od firmy Immobel. Zgodnie z założeniami, w 2017 roku CEDET ponownie rozświetli serce stolicy.

 

Więcej informacji na: http://immobelpoland.com/inwestycje/details/11/CEDET