Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Korporacja Budowlana DORACO została wybrana generalnym wykonawcą budowy nowego budynku Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem. Spółka odpowiada także za projekt obiektu, w ramach zadania: „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”.

Obiekt będzie przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3 . Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku będą sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja potrwa 16 miesięcy.

*wizualizacja obiektu: materiały UG