Modernizacja i remont hipermarketu Tesco w Gdyni

Roboty modernizacyjne i remontowe obiektu wykonane przy normalnym funkcjonowaniu hipermarketu. Zakres robót obejmował wykonanie piekarni oraz remont części hali sprzedażowej.

 

 

 

Czas realizacji: od czerwca 2004 do grudnia 2004

Kierownik budowy: Rafał Łukaszewicz