Doraco firmą społecznie zaangażowaną

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami.
Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

CSR jest ważnym narzędziem dla sektora prywatnego umożliwiającym czynny wkład w zrównoważony rozwój będący długoterminowym celem Unii Europejskiej.

Korporacja Budowlana Doraco od początku swojego istnienia prowadzi liczne działania na rzecz wspierania i rozwoju kultury, sztuki oraz sportu w regionie. Firma wspiera trójmiejskie instytucje kulturalne, szkoły i szpitale, kładąc w tym wszystkim szczególny nacisk na rozwój dzieci i młodzieży.