DORACO regularnie współpracuje z Politechniką Gdańską, poprzez prowadzenie i organizację wykładów, warsztatów i wizyt studentów na budowach. Spółka jest także corocznie obecna na Inżynierskich Targach Pracy. Od 2018 r. DORACO jest sponsorem konkursu dydaktycznego Mechani-CUP. Konkurs skierowany jest do studentów pierwszego i drugiego roku budownictwa na PG i polega na rozwiązywaniu wymagających zadań z zakresu mechaniki ogólnej i mechaniki budowli.  DORACO jako sponsor główny oferuje trojgu zwycięzcom płatne staże na swoich realizacjach.

W ramach projektu stowarzyszenia studentów IAESTE – CASEWEEK, Industry meets Academics, DORACO corocznie przeprowadza oryginalny warsztat „Zbuduj z DORACO dach przyszłości”. Zwycięska drużyna otrzymuje płatny staż na jednej z budów spółki, z możliwością późniejszego zatrudnienia.

O atutach i wyzwaniach pracy w branży budowlanej DORACO rozmawia także z młodzieżą szkół średnich. Od 2017 r. spółka współpracuje z Fundacją „Inspirujące przykłady”. W ramach współpracy regularnie odbywają się warsztaty dla uczniów pomorskich szkół średnich, podczas których poznają oni specyfikę pracy w branży budowlanej i praktycznie próbują rozwiązać zadanie opracowane dla nich przez inżynierów. Pod okiem specjalistów z DORACO, uczniowie budują konstrukcje obiektów, przy użyciu niecodziennych elementów: taśmy, żelek i nitek makaronu spaghetti. Następnie poddają je testom obciążeniowym. Dzięki temu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami konstrukcji, pobudzają kreatywność i uczą się pracy zespołowej.