Korporacja Budowlana DORACO wspiera lokalne organizacje i społeczności, szczególny nacisk kładąc na działania w Oliwie, dzielnicy, w której ma swoją siedzibę.

DORACO od wielu lat współpracuje z oliwską Fundacją Wspólnota Gdańska. Spółka wsparła finansowo oraz organizacyjnie święto dzielnicy VIVA OLIVA! Dzięki DORACO powstały pamiątkowe zdjęcia oliwian, a artyści zyskali dodatkową atrakcyjną powierzchnię w ogrodach przy ul. Opackiej do eksponowania swoich dzieł (takich jak: mandala oliwska, czy wystawa „Skarby oliwian”) i pleneru malarskiego. DORACO było także współorganizatorem imprez kulturalnych, które odbywały się w Oliwskim Ratuszu Kultury prowadzonym przez Fundację. Dzięki tej współpracy mieszkańcy Gdańska mieli możliwość uczestniczyć w wyjątkowym koncercie Johna Portera. Kolejne imprezy, zrealizowane w kooperacji ze spółką Toyota Carter to monodramy Szymona Majewskiego i Andrzeja Grabowskiego, którzy rozbawili tłumnie przybyłych gości.

W oliwskim ZOO, przy udziale DORACO, powstało miejsce dedykowane wszystkim zainteresowanym poznawaniem bioróżnorodności naszego świata. Ogród Matyldy to projekt gdańskiej fundraiserki Anny Jędrzejewskiej, w którym rodziny, grupy szkolne i wszyscy zainteresowani będą mogli obserwować całoroczną wegetację roślin. DORACO jako partner ogrodu przekazało środki finansowe i rzeczowe na budowę ogrodu, zaś pracownicy spółki charytatywnie wykonali część prac.

Z okazji jubileuszu 25-lecia spółki i 90. rocznicy włączenia Oliwy do Gdańska, DORACO zainicjowało, ufundowało i zbudowało pierwszy w Trójmieście Ogród z elementami sensorycznymi. Z dniem otwarcia, 9 lipca 2017 r. na mocy porozumienia, opiekę nad ogrodem przejął Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Spółka stale współpracuje z sąsiadującym Przedszkolem nr 39. W ramach opracowanego programu autorskiego, co miesiąc organizuje animacje dla dzieci, które prowadzi animatorka – maskotka Wiewiórka. Każdorazowo mają one temat przewodni, o wymiarze edukacyjnym, związany z danym momentem w roku.

Od 2013 roku DORACO przekazuje darowiznę na rzecz organizacji kolejnych edycji „Wieczoru Marzeń w zoo”, który odbywa się zawsze w czerwcu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku.

Spółka była także fundatorem akcesoriów szkolnych w ramach akcji charytatywnej „Zeszyt dla ucznia”.

W 2008 roku DORACO wsparło realizację programu „Junior EURO CUP 2012 Gdańsk”, którego założeniem byłą budowa i modernizacja boisk szkolnych i osiedlowych. W ramach darowizny Doraco powstało nowoczesne boisko sportowe położone na terenie Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku.

Firma wsparła Stowarzyszenie „Stara Oliwa” w pracach remontowych mających na celu doprowadzenie siedziby Stowarzyszenia przy Starym Rynku Oliwskim 15 w Oliwie (założenie Domu Zarazy) do stanu używalności – wyremontowanie zachodniej elewacji budynku.

Pracownicy spółki regularnie biorą udział w akcjach pomocowych na rzecz hospicjów, schronisk dla zwierząt, a także w „Szlachetnej paczce”.