Karol Zduńczyk
Prezes Zarządu

Radosław Jarosiewicz
Wiceprezes Zarządu

Radosław Preiss
Członek Zarządu