Restauracja MCDONALD'S w Gdańsku-Przymorzu

Restauracja "McDonald''s" została zrealizowana w bardzo krótkim i niesprzyjającym prowadzeniu robót budowlanych okresie jesienno-zimowym. Obecnie jest najlepiej wykończonym obiektem sieci McDonald''s. Zakres prac obejmował oprócz wykonania restauracji zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Powierzchnia użytkowa: 209 m2

Powierzchnia zabudowy: 296,5 m2

Kubatura: 653 m3

Powierzchnia dróg i parkingów: ok. 1800 m2

Czas realizacji: od lutego 1992 do sierpnia 1993

Kierownik budowy: Sylwester Tomaszewski