Restauracja TGI FRIDAY'S w Gdańsku

Roboty budowlane mające na celu wykonanie kompletnego wnętrza restauracji wraz ze wszystkimi instalacjami. Zakres robót obejmował: roboty konstrukcyjne; prace wykończeniowe: ścianki, obudowy, stolarka okienna i drzwiowa; roboty instalacyjne: wod.-kan., c.o., elektryczne oraz wykonanie wentylacji.

 

 

 

Powierzchnia całkowita: 600 m2
Czas realizacji: od września 1998 do października 1998
Kierownik budowy: Wiesław Matlak