Budowa Elektrowni Wodnej Lipki

Inwestycja prowadzona była przy istniejącym stopniu wodnym Lipki na rzece Odrze, w gminie Oława (woj. dolnośląskie). Zakres prac Korporacji Budowlanej Doraco obejmował:
-budowę bloku elektrowni w postaci wysokiego obiektu wyniesionego ponad wody wezbraniowe
-budowę kanału energetycznego długości 202,30 m (mierzonej w osi dna koryta)
-budowę przepławki wzdłuż prawego brzegu kanału derywacyjnego. W celu ochrony ryb podczas migracji zstępującej przed wlotem wody do elektrowni przewidziano elektryczną barierę ochronną
-przebudowę układu komunikacyjnego wraz z budową kładki przejazdowej nad blokiem elektrowni
-przebudowę nabrzeża przeładunkowego
W obiekcie w ramach dostaw Inwestora zostały zainstalowane trzy turbiny Kaplana.
 
Inwestycja została zakończona w styczniu 2018 r.