Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie

W ramach inwestycji przeprowadzona została kompleksowa modernizacja nabrzeży portowych o łącznej długości 429 metrów, które wyposażono w punkty poboru wody i energii elektrycznej. Dodatkowo wybudowane zostały: basen remontowy wraz z budynkiem warsztatowym i slipem do obsługi jednostek rybackich stacjonujących w porcie, budynek Bezpośredniej Sprzedaży Ryb z magazynem, chłodnią i wytwornicą lodu.

Oprócz tego kompleksowej modernizacji i przebudowie poddane zostały drogi, place, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne i sieci wodociągowe. Wybudowane zostały punkty zdawania wód zaolejonych i ścieków komunalnych z jednostek rybackich, a także obiekt administracyjny portu.

Fot. Fotokart

Celem inwestycji była poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w porcie rybackim Mrzeżyno, warunków postoju, obsługi statków rybackich oraz prowadzenia wyładunków, przechowywania i sprzedaży produktów rybnych pochodzących z połowów morskich i ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego.

Czas realizacji: 2013 - 2015

 

Więcej o inwestycji na stronie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie

Prezentacja - materiały Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

Strona portu:  www.port.mrzezyno.pl

 

Wizualizacja portu na kanale gminy Trzebiatów na YouTube

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo