Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie

W ramach inwestycji przeprowadzona została kompleksowa modernizacja nabrzeży portowych o łącznej długości 429 metrów, które wyposażono w punkty poboru wody i energii elektrycznej. Dodatkowo wybudowane zostały: basen remontowy wraz z budynkiem warsztatowym i slipem do obsługi jednostek rybackich stacjonujących w porcie, budynek Bezpośredniej Sprzedaży Ryb z magazynem, chłodnią i wytwornicą lodu.

» czytaj dalej

Budowa Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin

Celem inwestycji była budowa placów do składowania kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą.

» czytaj dalej

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny - roboty budowlane na odcinkach pochylniowych. Kontrakt obejmował kompleksowy remont pięciu zabytkowych pochylni w ramach którego wykonane zostały prace architektoniczno-budowlane, hydrotechniczne i mechaniczno-technologiczne.

» czytaj dalej

Kanały deszczowe w Gdyni

Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających.

» czytaj dalej

Terminal Masowy na terenie Rudoportu w Porcie Morskim Gdańsk

Jest to największa inwestycja na terenie ZMP Gdańsk od czasu powstania terminala kontenerowego DCT zrealizowana w terminie: 03.2012 - 05.2013

 

» czytaj dalej