Przebudowa Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk na odcinku konstrukcyjnym 12f-14

Korporacja Budowlana Doraco zrealizowała przebudowę (na długości ponad 300 metrów) Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk. W ramach prac odbudowane zostało istniejące umocnienie brzegowe, a część nadwodna nabrzeża została rozebrana i zmodernizowana, wraz z umocnieniem skarpowym. Wszystkie prace prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego toru wodnego.

Czas realizacji: lipiec 2017 - grudzień 2018