Renowacja Reduty Morast w Kołobrzegu

Korporacja Budowlana DORACO przeprowadziła prace konserwatorskie i renowacyjne zabytkowej fortyfikacji powstałej w XVIII wieku na Wyspie Solnej. Celem inwestycji było odtworzenie historycznego wyglądu Reduty Morast z połowy XIX wieku. Projekt został opracowany w oparciu o mapy i dokumentację archiwalną przebudowy Reduty z 1849 roku.

Generalny wykonawca rozpoczął prace od rozbiórki części istniejącego pomostu betonowego okalającego od strony południowej i zachodniej skarpę oraz budowy umocnienia skarpy wałów reduty. Na samym wale ziemnym została przeprowadzona wycinka istniejącego drzewostanu i wyprofilowane wały według archiwalnych projektów.

Następnie DORACO wykonało prace konserwatorskie reduty. Fasada jak i wnętrza w dawnym forcie Morast zostały osuszone i oczyszczone. Cegły i kamienie fasady zostały wzmocnione, a część z nich wymieniona wraz z fugami. Przeprowadzono rekonstrukcje zniszczonych elementów, a także zmodernizowano port jachtowy wokół obiektu.

Realizacja: kwiecień - październik 2018 r.

Fot. Doraco