Ostatnie prace przy sygnalizacji świetlnej przy Forum Gdańsk

W najbliższą sobotę (24 marca w godz. 6-16) nastąpi tymczasowe wyłączenie sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Wały Jagiellońskie i Hucisko. To przedostatni etap prac związanych z włączeniem sygnalizacji świetlnej wokół Forum Gdańsk do systemu miejskiego. Ruchem w tym miejscu będzie sterować policja.

W ramach projektu przebudowy układu drogowego w sąsiedztwie powstającego kompleksu Forum Gdańsk sobota 24 marca będzie ostatnim dniem prac związanych ze zmianami  w sygnalizacji świetlnej. Dziś sygnalizacja na Węźle Hucisko oraz na tzw. "nawrotce" przy ul. Bogusławskiego pracuje na jednym sterowniku. Po zmianie każda lokalizacja będzie posiadała niezależny sterownik. Ekipa techniczna wgra programy, a następnie je sprawdzi.

Ponadto przez kilka dni (24-31 marca) z ruchu będzie wyłączony pas przeznaczony do zawracania na ulicy Okopowej w rejonie skrzyżowania z ul. Bogusławskiego (okolice budynku gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Utrudnienia w tym rejonie nie powinny być uciążliwe z uwagi na małe natężenie ruchu kołowego w tym miejscu. 

Kierowców podróżujących w rejonie prac prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.