Kolejna zmiana w organizacji ruchu na ul. 3 Maja - od 23.06

Informujemy, iż na piątek, 23 czerwca zaplanowana została niewielka zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na ul. 3 Maja. Ruch kołowy z jednego pasa w kierunku od Urzędu Miejskiego do al. Armii Krajowej zostanie przeniesiony na pas, po którym wcześniej kierowcy poruszali się w kierunku przeciwnym. Zmiana potrwa ok. 5-6 tygodni.

W najbliższym czasie w obrębie ulicy 3 Maja i al. Armii Krajowej będą jeszcze wprowadzane drobne korekty w organizacji ruchu. Będą one polegały na zamykaniu fragmentów pasów ruchu i przekierowywaniu pojazdów kołowych na inne, aby zachować płynność komunikacji. Możliwe są też miejscowe zwężenia na wybranych pasach. Na przełom sierpnia i września zaplanowane jest wykonanie warstwy ścieralnej, które zakończy prace asfaltowe na tym obszarze inwestycji.