Ograniczenia w ruchu na ulicach 3 Maja i Rogaczewskiego - od 3.03.2017

Trwają intensywne prace drogowe w okolicy Forum Gdańsk. 3 marca po godzinie 21:00 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w obrębie ulicy 3 Maja – na odcinku od al. Armii Krajowej do Nowych Ogrodów – oraz na ul. Rogaczewskiego.

W związku z przebudową układu drogowego na ul. 3 Maja oraz modernizacją nawierzchni jezdni na odcinku pomiędzy Urzędem Miejskim a ul. Rogaczewskiego, konieczne będzie zwężenie ul. 3 Maja do dwóch pasów ruchu – po jednym w każdym kierunku. Dojazdy do tego odcinka ul. 3 Maja od strony al. Armii Krajowej oraz dworca PKS zostaną ograniczone do jednego pasa ruchu. Natomiast ciągi piesze wzdłuż ul. 3 Maja zostaną utrzymane wraz z istniejącymi dojściami do przystanków tramwajowych.

Jednocześnie rozbudowywane będzie skrzyżowanie ulic 3 Maja i Rogaczewskiego, w obrębie którego dodatkowo przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Poszerzana też będzie ul. Rogaczewskiego. Ruch na niej zostanie utrzymany w obu kierunkach przy zwężonych pasach ruchu oraz z ograniczonym dostępem do jednego wjazdu na parking przy Urzędzie Miejskim. Ponadto istniejąca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Rogaczewskiego i 3 Maja zostanie ograniczona do przejścia dla pieszych.

Prace w obrębie ulic 3 Maja i Rogaczewskiego potrwają około pięciu tygodni.

Obecnie w ramach inwestycji Forum Gdańsk prowadzony jest remont wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej (nad torami kolejowymi). Docelowo powstanie tu węzeł przesiadkowy integrujący komunikację autobusową, tramwajową i kolejową. Kontynuowana jest także budowa ulicy Nowe Podwale Grodzkie oraz tunelu dla pieszych i rowerzystów pod ul. Okopową, który będzie prowadził na przystanek SKM Gdańsk Śródmieście.