Otwarcie odcinka ul. Podwale Grodzkie i zmiany w ruchu pieszym - od 5 lipca 2016

5 lipca o godz. 9:30 dla ruchu kołowego ponownie udostępniony zostanie fragment ul. Podwale Grodzkie od ul. Hucisko do ul. Bastion św. Elżbiety. Zmiana związana jest z trwającą obecnie modernizacją infrastruktury drogowej w centrum Gdańska, realizowaną w ramach projektu Forum Gdańsk. Odcinek był zamknięty ze względu na prace przy przebudowie wiaduktu na Hucisku, a następnie realizację odcinka nowej ulicy Nowe Podwale Grodzkie, która połączy się z Podwalem Grodzkim oraz Wałami Jagiellońskimi. Odbywała się też przebudowa podziemnej infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu, gazociągu oraz sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.
Jednocześnie zamknięty zostanie chodnik przy ul. Wały Jagiellońskie (część zachodnia od strony torów kolejowych) na odcinku od Podwala Grodzkiego do Bastionu św. Elżbiety. Jego przebudowa potrwa ok. 3-4 tygodnie. Piesi będą mogli przechodzić wzdłuż ul. Podwale Grodzkie do ul. Bastion św. Elżbiety i Wały Jagiellońskie lub bezpośrednio do ul. Hucisko, gdzie oddany do ruchu będzie chodnik północny.