zamknięcie Huciska - piesi i rowerzyści

Wiadukt na ul. Hucisko zostanie w sobotę 11 lipca zamknięty dla ruchu samochodowego i komunikacji publicznej. Hucisko pozostanie jednak otwarte dla pieszych i rowerzystów, którzy będą mogli przejść przez teren robót specjalnie wyznaczonym chodnikiem.

Ruch pieszy w rejonie inwestycji będzie odbywał się po obrzeżach placu budowy, tj. chodnikiem wzdłuż ulic Wały Jagiellońskie, Hucisko (po stronie biblioteki). Nie będzie natomiast przejścia chodnikiem wzdłuż ul. Targ Rakowy.

Warto pamiętać, że w rejon skrzyżowania Wały Jagiellońskie / Hucisko można dotrzeć również bezpośrednio z peronów przystanków tramwajowych Brama Wyżynna chodnikiem biegnącym w pasie zieleni równolegle do torów tramwajowych.

Również rowerzyści będą mogli przejść przez teren robót na Hucisku. Organizacja istniejących dróg rowerowych w sąsiedztwie inwestycji nie ulega zmianie.

Powiększenie...