Zmiany w komunikacji miejskiej od 21.01.2017 r.

W dniu 21 stycznia br. nastąpi zmiana organizacji ruchu tramwajowego w gdańskim Śródmieściu w związku z kolejnym etapem modernizacji wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej (nad torami kolejowymi). Trasy zmienią linie 2, 4, 6, 7 i 11. Konieczna będzie również drobna korekta rozkładów jazdy linii 8, 9, 10 i 12. Wszystkie zmiany w kursowaniu tramwajów będą obowiązywały od godziny 4:00. Nie pozostaną one bez wpływu na ruch pieszy oraz kołowy w centrum miasta.

Tramwaje linii 2, 6, 7 i 11 zamiast przez „Śródmieście SKM” i „Bramę Wyżynną” pojadą ul. 3 Maja. Ponadto, ze względu na ograniczenia wynikające z organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody, 3 Maja i Hucisko, linie 7 i 11 będą przejeżdżać w obu kierunkach przez Dworzec PKS, a nie przez Dworzec Główny. W przypadku linii 11 zmiana ta będzie obowiązywać tylko w dni powszednie w godzinach 4:00-19:00. Z kolei tramwaje linii 4 zamiast na Siedlce pojadą przez Chełm do Łostowic. Również w tym przypadku trasa w obu kierunkach będzie prowadziła przez Dworzec PKS.

Szczegółowe przebiegi tras (w obu kierunkach) linii 2, 4, 6, 7 i 11:

 • 2 i 6: ... – Zwycięstwa – Dworzec Główny – Hucisko – 3 Maja – Armii Krajowej – Chełm – ...
 • 4: ... – Zwycięstwa – Dworzec PKS – 3 Maja – Armii Krajowej – Chełm – Łostowice Świętokrzyska
 • 7: … – Marynarki Polskiej – Kliniczna – Opera – Zwycięstwa – Dworzec PKS – 3 Maja – Armii Krajowej – ...
 • 11 w dni powszednie w godzinach 4:00-19:00: ... – Zwycięstwa – Dworzec PKS – 3 Maja – Armii Krajowej – Chełm Witosa; w dni powszednie po godzinie 19:00 oraz przez cały dzień w soboty i święta: ... – Zwycięstwa – Dworzec Główny – Hucisko – 3 Maja – Armii Krajowej – Chełm Witosa

W obrębie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody, 3 Maja, Hucisko będą funkcjonować przystanki:

 • „Nowe Ogrody” [2132] (dla linii 4, 7 i 11 w kierunku Chełmu)
 • „Urząd Miejski” [2133] (dla linii 2, 4, 6, 7 i 11 w kierunku Dworca Głównego/PKS)

Na ul. 3 Maja, pomiędzy Węzłem Groddecka a ul. Rogaczewskiego, zostaną oddane do eksploatacji nowe przystanki o nazwie „Węzeł Groddecka”. Będą się tu zatrzymywały tramwaje linii 2, 4, 6, 7 i 11. Na czas obowiązywania nowej organizacji ruchu będą to przystanki zastępcze dla przystanków „Śródmieście SKM”, ale po zakończeniu inwestycji pozostaną w eksploatacji. Dojście do nowych przystanków od strony Nowych Ogrodów oraz ulic Biskupiej i Okopowej zostanie odpowiednio oznakowane.

W przypadku linii 8, 9, 10 i 12 wprowadzane będą drobne korekty w zakresie czasu przejazdów. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronie www.ztm.gda.pl.

Wpływ zmian w kursowaniu tramwajów na ruch samochodowy w centrum Gdańska

Zmiany w organizacji ruchu tramwajowego będą wiązały się z koniecznością zmian w istniejących programach sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach przyległych do Forum Gdańsk – tramwaje będą miały priorytet przed komunikacją pieszą i kołową na skrzyżowaniach:

 • Al. Armii Krajowej – 3 Maja (Węzeł Groddecka)
 • 3 Maja – Rogaczewskiego
 • 3 Maja – Nowe Ogrody
 • Hucisko – Wały Jagiellońskie
 • Okopowa – Bogusławskiego

Może to skutkować zatorami komunikacyjnymi, szczególnie w porannych i popołudniowych godzinach szczytu. Dotyczy to zwłaszcza relacji:

 • Podwale Przedmiejskie do al. Armii Krajowej i 3 Maja – w związku z tym władze lokalne rekomendują ograniczenie ruchu do Podwala Przedmiejskiego oraz centrum Gdańska z i w kierunku Warszawy i zachęcają do korzystania z tunelu pod Martwą Wisłą
 • Al. Zwycięstwa, Błędnik, Wały Jagiellońskie, Okopowa do al. Armii Krajowej i Traktu Św. Wojciecha – zaleca się objazd już od al. Hallera i kierowanie się z al. Zwycięstwa na Trakt Konny, a następnie w ulice 3 Maja i Dąbrowskiego do ul. Pohulanka w relacji na Chełm lub do ul. Kartuskiej w relacji na Łostowice i Jasień. Także ruch kołowy od strony Głównego Miasta i Targu Drzewnego będzie kierowany zalecanym objazdem do ulic: Hucisko, Nowe Ogrody, Pohulanka lub Kartuskiej

Dodatkowo wyłączony zostanie prawoskręt z ul. 3 Maja (od al. Armii Krajowej) w ul. Hucisko. Kierowcy udający się do centrum miasta będą mogli skorzystać z objazdu przez Węzeł Unii Europejskiej do ul. Okopowej. Zamknięte zostanie też przejście dla pieszych przez ul. Hucisko w obrębie skrzyżowania z ul. 3 Maja.

owa organizacja ruchu będzie obowiązywać do odwołania.