Korporacja Budowlana DORACO

Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o.o. Oddział w Warszawie
ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk ul. Foksal 10
Telefon: +48 58 552 12 83
Faks:    +48 58 552 02 78
Telefon: +48 22 828 48 57

email: biuro@doraco.pl

Dystrybucja systemu przejazdów torowo-drogowych ROSEHILL RAIL:
inż. Timothy Apiyo, tel. +48 608 695 083, e-mail: przejazdy@doraco.pl


Informacje:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy,
NR KRS 0000007469
NIP 584-020-15-88
REGON 190555390
 

Kapitał Zakładowy: 511.820,00 PLN

 


Wyświetl większą mapę

 

 

 

 

 

Copyright 2017 Korporacja Budowlana Doraco

cookies