Terminal Pasażerski T-1 w Porcie Lotniczym w Gdańsku

Zakres robót obejmował część stanu surowego terminalu wykonanego jako monolityczna konstrukcja słupowo  - ryglowa, małą architekturę wokół obiektu, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągi.

Oddany na rocznicę Millenium Gdańska.

 

 

 

Dodatkowo wybudowane zostały obiekty zaplecza lotniska, takie jak hala hangarowa oraz budynek biurowy.

 

 

Czas realizacji: 1996-1997