Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni

Remont i modernizacja widowni teatru muzycznego wraz z przebudową wnętrz pod kątem nowego projektu akustyki pomieszczenia. Zakres prac obejmował komplet robót budowlanych i wykończeniowych wraz dostawą i montażem foteli oraz specjalnie zaprojektowanych paneli akustycznych ścian bocznych.

 

 

 

Powierzchnia użytkowa: 555 m2
Kubatura: 6100 m3
Okres realizacji: od listopada 2003 do lutego 2004
Kierownik budowy: Artur Grzesiak