Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ruszczynie, gm. Kamieńsk

Celem przedsięwzięcia była rozbudowa istniejącego ZZO o zakład mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów o przepustowości 75 000 Mg/rok.

 

 

 

W ramach przedsięwzięcia wybudowana została instalacja do sortowania odpadów zmieszanych w celu odzysku surowców wtórnych oraz przygotowania frakcji biodegradowalnej do stabilizacji w procesie kompostowania. Proces technologiczny zakładał, iż w ramach instalacji sortowania odpadów zmieszanych zostanie wybudowana linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego.
Dzięki wybudowaniu instalacji zostanie znacznie ograniczony strumień odpadów trafiających na składowisko.

Zaprojektowanie oraz realizację inwestycji wraz z instalacją linii technologicznych powierzono Korporacji Budowlanej Doraco.

Czas realizacji inwestycji: lipiec 2014 - maj 2015.

 

Fot. Doraco

Fot. Doraco

Więcej informacji pod www.amest.pl