Oczyszczalnia ścieków w Tczewie

Budowa oczyszczalni ścieków w Tczewie dla Spółki Wodno -Ściekowej "Wisła" oraz Urzędu Miasta Tczewa. Na inwestycję składa się modernizacja i automatyzacja oczyszczalni ścieków Czatkowy, ułożenie kolektora sanitarnego poprawiającego kanalizację miasta Tczewa oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków. Nowa oczyszczalnia ścieków obejmuje kilkanaście obiektów kubaturowych, do których, oprócz budynków związanych bezpośrednio z procesem technologicznym, należą obiekty towarzyszące, tj. administracyjno -warsztatowe.

» czytaj dalej

Oczyszczalnia ścieków WSCHÓD w Gdańsku

Oczyszczalnia ścieków Wschód w Gdańsku

Budowa w ramch Generalnego Wykonawstwa stacji wirówek wraz z placami składowymi, rurociągiem  tłocznym osoadu oraz kanałem ociekowym na terenie oczyszczalni ścieków "Wschód" .

» czytaj dalej

Zbiornik retencyjno-osadnikowy w Gdańsku-Przymorzu oraz przepompownia ścieków w Bysewie

Zbiornik retencyjno-osadnikowy w Gdańsku-Przymorzu oraz przepompownia ścieków w Bysewie.

» czytaj dalej

Kolektor Sanitarny MORENA w Gdańsku

Obiekty inżynieryjne wykonane zostały w ramach zadań II-go, IV-go i V-go przedsięwzięcia. Zakres robót obejmował wykonanie kolektorów grawitacyjnych i tłocznych. Prace były trudne technicznie ze względu na lokalizację jednego odcinka kolektora w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych i drogi dojazdowej do magazynu paliw w Kiełpinku oraz posadowienia innego odcinka rurociągu na łąkach torfowych w Pępowie. W ramach zadania IV-go wykonano także studnię -przepompownię o średnicy 5 m i głębokości roboczej 8 m oraz obiekty kubaturowe przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich.

 

 

 

» czytaj dalej

Oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach i w Subkowach

Oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach i w Subkowach

» czytaj dalej