Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach

Zakład obejmuje nowoczesne linie technologiczne między innymi takie jak linie sortowania odpadów zmieszanych, linie sortowania odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej, linie stablizacji tlenowej / kompostowania oraz dojrzewania kompostu.

 

 

 

W ramach projektu wybudowano także elektrownię biogazową i nową kwaterę odpadów o powierzchni 12 hektarów.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów powstał w ramach projektu Modernizacja gospodarki odpadami w Gdańsku.

Projekt miał na celu budowę nowoczesnego, spełniającego standardy BAT (Best Available Technique - Najlepsze Dostępne Techniki) Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych o rocznej przepustowości 140 000 Mg, zmiany odpadów komunalnych zmieszanych w oparciu o technologię biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów.

Zastosowane technologie miały umożliwić przetwarzanie odpadów:

  • zbieranych selektywnie z podziałem na: makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i szkło kolorowe,
  • zbieranych w tzw. systemie dualnym z podziałem na frakcję suchą i mokrą,
  • zmieszanych

poprzez m.in.: budowę sortowni,kompostowni,nowej szczelnej kwatery składowania wraz z systemem odgazowania i drenażu.

Projekt ten realizowany był w latach 2008-2011 przez konsorcjum:

Hydrobudowa Polska S.A.-PBG S.A.,Hydrobudowa 9,
Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o.
Vauché SA,