Inwestycja prowadzona była przy istniejącym stopniu wodnym Lipki na rzece Odrze, w gminie Oława (woj. dolnośląskie). Zakres prac Korporacji Budowlanej DORACO obejmował:

  • budowę bloku elektrowni w postaci wysokiego obiektu wyniesionego ponad wody wezbraniowe,
  • budowę kanału energetycznego długości 202,30 m (mierzonej w osi dna koryta),
  • budowę przepławki wzdłuż prawego brzegu kanału derywacyjnego. W celu ochrony ryb podczas migracji zstępującej przed wlotem wody do elektrowni przewidziano elektryczną barierę ochronną,
  • przebudowę układu komunikacyjnego wraz z budową kładki przejazdowej nad blokiem elektrowni,
  • przebudowę nabrzeża przeładunkowego.