Celem inwestycji była budowa placów do składowania kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą.

Place składowe skomunikowane są za pomocą dróg o nawierzchni betonowej i żelbetowych płyt drogowych wraz z odwodnieniem liniowym. Ze względu na problematyczne warunki gruntowe cały teren został wzmocniony za pomocą kolumn betonowych i materacy geotechnicznych.
Na I etapie budowy wykonane zostało niezbędne uzbrojenie terenu w sieć wodociągową i kanalizację deszczową, a także kablowe zasilenie energetyczne SN 15 kV i 0,4 kV NN. Teren został ogrodzony i wyposażony w oświetlenie elektryczne drogowe i masztowe.