Przedsięwzięcie polegało na budowie Zakładu Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na terenie wyspy Ostrów Brdowski w Szczecinie. Jest to pierwszy, tego typu zakład w Polsce. Realizowana inwestycja zwiększy rolę Szczecina w sektorze energetyki morskiej.

Przedmiotem działalności zakładu jest produkcja fundamentów morskich wież wiatrowych, na których montowane będą na morzu maszty i turbiny wiatrowe.

Dostęp na wyspę odbywa się poprzez przeprawę promową lub tymczasowym mostem pontonowym.

W ramach projektu DORACO zbudowało 2-nawową halę produkcyjną o wysokości do 42 m (to wysokość prawie 14-piętrowego wieżowca). Jest to jedna z największych hal produkcyjnych w Polsce, jej kubatura wynosi 1 100 000 m3. Powierzchnia hali to 2 hektary, a cała stalowa konstrukcja waży ok. 5 000 ton. Powstała również Hala Malarni o powierzchni użytkowej 4 405 m2 i wysokości do 27,0 m. Konstrukcja hal posadowiona jest na palach żelbetowych.
W obu obiektach zainstalowano bramy wielkogabarytowe o wymiarach 35 m x 31 m oraz 35 m x 20 m (Hala Główna) oraz 25 m x 25 m (Hala Malarni).

Skala i zakres tej inwestycji w znaczny sposób wpłynie na gospodarkę regionu. Budowa morskiej energetyki wiatrowej ma na celu włączenie się proces produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt współfinansowany był w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.