Zakres prac obejmował kompleksową modernizację istniejącego 4-o kondygnacyjnego budynku, przekształcenie obiektu na siedzibę firmy Bumar Elektronika S.A. oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.