Realizacja prac budowlanych w ramach projektu budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie. Głównym Wykonawcą projektu jest Amec Programs Inc., natomiast DORACO pełni rolę Podwykonawcy firmy Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc., USA w zakresie realizacji robót infrastrukturalnych.